Neogeograph
Photo (views:802)
 Yekaterinburg |Map|Photo album|Themes|Reviews|Help | 
Click the radio-button next to the address below
to see the building on the photo
City: Yekaterinburg (Sverdlovskaya oblast)
View to:
 
View from:
Krasnikh Komandirov street, 22
Nearest stops:
Entusiastov
Entusiastov
Entusiastov
Entusiastov
Voikova

For more information click on the marker on the map

Date of photography: 04.08.2013
Page last updated: 12.10.2014