Neogeograph
Photo (views:385)
 Yekaterinburg |Map|Photo album|Themes|Reviews|Help | 
Click the radio-button next to the address below
to see the building on the photo
City: Yekaterinburg (Sverdlovskaya oblast)
Nearest stops:
Frezerovschikov
Iliicha
Prospekt Kosmonavtov
Prospekt Kosmonavtov (stantsiya metro)
Prospekt Kosmonavtov

For more information click on the marker on the map

Organisations in this photo:

Ultra Family Fitness, fitness club (просп. Kosmonavtov avenue, 29Г)

Tel.: (343) 320-55-11
Web: http://ultra-ff.ru/
Date of photography: 07.07.2013
Page last updated: 17.11.2015