Neogeograph
Photo (views:278)
 Guest |Map|Photo album|Themes|Reviews|Help | 
Click the radio-button next to the address below
to see the building on the photo
City: Yekaterinburg (Sverdlovskaya oblast)
View from:
Stepana Razina street
Nearest stops:
Avtovokzal (Yuzhniy)
Avtovokzal
Chkalovskaya (stantsyia metro)
Avtovokzal
Avtovokzal

For more information click on the marker on the map

Date of photography: 23.09.2012
Page last updated: 01.02.2013